camerahongngoai.com Lắp đặt camera tại hà nội Lắp đặt camera giám sát

Lắp đặt camera giám sát Lắp đặt camera giám sát
Sản phẩm nổi bật
Lắp đặt camera giám sát
Tên: Picotech-567
Mã số: PC-871SER
Thông số kỹ thuật:
- 1/4 Sharp CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines. năng bù ngược sáng hỗ trợ cổng Auto-Iris. - Nguồn cung ... Lắp đặt camera giám sát
Lắp đặt camera giám sát
Tên: Camera PC-871SER
Mã số: PC-871SER
Thông số kỹ thuật:
1/4 Sharp CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines. năng bù ngược sáng hỗ trợ cổng Auto-Iris. - Nguồn ... Lắp đặt camera giám sát
Lắp đặt camera giám sát
Tên: Camera PC-566VES
Mã số: Vesco748-VES
Thông số kỹ thuật:
- 04 camera thân hồng ngoại quan sát ngày và đêm.Độ phân giải 450 Tvline.36 đèn led hồng ... Lắp đặt camera giám sát
Lắp đặt camera giám sát
Tên: Camera PC-871SER
Mã số: PC-871SERfsad
Thông số kỹ thuật:
- 1/4 Sharp CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines. năng bù ngược sáng hỗ trợ cổng Auto-Iris. - Nguồn ... Lắp đặt camera giám sát
Sản phẩm bán chạy
Lắp đặt camera tại hà nội
Tên: Picotech-567
Mã số: PC-871SER
Thông số kỹ thuật:
- 1/4 Sharp CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines. năng bù ngược sáng hỗ trợ cổng Auto-Iris. - Nguồn cung ... Lắp đặt camera giám sát
Lắp đặt camera tại hà nội
Tên: Camera PC-871SER
Mã số: PC-871SER
Thông số kỹ thuật:
1/4 Sharp CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines. năng bù ngược sáng hỗ trợ cổng Auto-Iris. - Nguồn ... Lắp đặt camera giám sát
Lắp đặt camera tại hà nội
Tên: Camera PC-566VES
Mã số: Vesco748-VES
Thông số kỹ thuật:
- 04 camera thân hồng ngoại quan sát ngày và đêm.Độ phân giải 450 Tvline.36 đèn led hồng ... Lắp đặt camera giám sát
Lắp đặt camera tại hà nội
Tên: Camera PC-871SER
Mã số: PC-871SERfsad
Thông số kỹ thuật:
- 1/4 Sharp CCD. Độ phân giải: 420 TV Lines. năng bù ngược sáng hỗ trợ cổng Auto-Iris. - Nguồn ... Lắp đặt camera giám sát